Σχινιάς (Schinias) 15/6/2008

Ακόμη & μέσα στο κατακαλόκαιρο ο υγρότοπος του Σχινιά συνεχίζει να έχει ορνιθολογικό ενδιαφέρον, έστω & κατά κύριο λόγο σε μικρόπουλα.

Even in summer season Schinias wetland still has ornithological interest especially on passerines.

Υπήρχαν πολλές Oenanthe hispanica (Ασπροκωλίνα) νεαρές.

There were a lot of juveniles Oenanthe hispanica (Black-eared Wheatear)

Oenhis_juv

Ενα κρυπτικό είδος που εύκολα αναγνωρίζεται από τη χαρακτηριστική φωνή του είναι το Cettia cetti – (Ψευταηδόνι). Μέχρι τώρα το είχα άκουσει πάρα πολλές φορές, το είχα δει πολύ λίγες & κυρίως στιγμιαία, αυτή τη φορά όμως το έβλεπα για ώρα εκτεθειμένο & έτσι για πρώτη φορά κατάφερα & το φωτογράφησα.

Cettia cetti (Cetti’s Warbler) is a secretive species which could be easily recognized from its distinctive explosive song. Until recently i had heard it a lot of times but seen it very little and just This time i managed to watch it for a long while. So i was able to take several pictures, before it disappeared through the dense reeds.

Cetcet

Πρόσφατα έμαθα ότι η Motacilla flava (Κιτρινοσουσουράδα) φωλιάζει στον Σχινιά.

I recently learned that Motacilla flava (Yellow wagtail) breeds at Schinias wetland.

Motfla

~ by Sterna hirundo on 01/07/2008.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: