Βέλγιο, Βρυξέλλες Μέρος Β – Belgium, Brussels Part Β

Το υγρό στοιχείο.

Η πόλη των Βρυξελλών χτίστηκε σε μια υγροτοπική έκταση με αρκετές διάσπαρτες λίμνες & ποτάμια. Η πλειοψηφία τους αποξηράνθηκε, διατήρησαν όμως τις 6 από αυτές, οι οποίες & αποτελούν όμορφα αστικά πάρκα, πηγή ζωής για αρκετά είδη που συνδέονται περισσότερο ή λιγότερο με το υγρό στοιχείο. Δύο εισαγμένα (introduced) είδη χήνας στη Δυτική Ευρώπη είναι αρκετά κοινά. Η Branta canadensis (Καναδέζικη Χήνα) &

Bracan

η συχνά καυγατζού Alopochen aegyptiacus (Αλωπόχηνα) είναι από το Leopold park (Το σκούρο περίβλημα του ματιού είναι από φυσικού της)

Αναμενόμενα πολύ κοινή η Φαλαρίδα

Οπως & ο Σταχτοτσικνιάς

Ardcin

~ by Sterna hirundo on 30/05/2008.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: