Βέλγιο, Βρυξέλλες Μέρος Α – Belgium, Brussels Part A

Corvidae, the dark side of Belgium.
Κορακοειδή η σκοτεινή πλευρά του Βελγίου.

Corvus corone is one of the dominant species at Brusells. There are two more Corvidae that are common in the city. Corvus monendula and Pica pica.

Ενα είδος με πολύ λίγες παρατηρήσεις στην Ελλάδα (10-15 στη ΒΔ Ελλάδα, πολλές από αυτές ελεγχόμενες) η Corvus corone (Μαυροκουρούνα) ξεχωρίστό είδος εδώ & λίγο καιρό από την πολύ γνώριμη μας Corvus cornix (Σταχτοκουρούνα) είναι αυτό που μαζί με κανα-δυό ακόμη κυριαρχούν στη πόλη των Βρυξελλών.
Στην πόλη αλλά δύο κορακοειδή είναι αρκετά κοινά. Η Corvus monendula (Κάργια) & η Pica pica (Καρακάξα), η δεύτερη πάντως με αισθητά μικρότερους πληθυσμούς απ’ότι στην Αθήνα.

The above Corvus monendula photo was from Brugge.
Η παραπάνω Corvus monendula (Κάργια) είναι από το Brugge.

This Corvus corone was for some reason “bleachead”. Is this plumage moulting or the result of violent fighting. Would anyone have any idea about it ?

Αυτή η Μαυροκουρούνα είναι για κάποιο λόγο ξασπρισμένη. Είναι αλλαγή φτερώματος (πτερόρροια)?
Προέκυψε από καυγάδες ? Εχει κανείς καμμιά ιδέα ?

~ by Sterna hirundo on 23/05/2008.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: